I suggest you ...

Brak synchronizacji

Aplikacja zarówno w iPhone jak i iPad nie synchronizuje się z kontaktami. Wogóle nie żąda Dostępu do kontaktów. Aplikacja nie jest widoczna w opcji, która umożliwia usta wienie dostępu do kontaktów.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base